Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Ο Julian Assagne μετακομίζει στην Σουηδία;

Τις τελευταίες ημέρες επισκέφτηκε την Σουηδία ο διάσημος πλέον ιδρυτής και διαχειριστής του wikileaks.org. Εκεί είχε σειρά συναντήσεων προκειμένου να διερευνήσει την πιθανότητα να "στεγάσει" όλη την δραστηριότητά του στην Σουηδία, μιας και οι νόμοι περί εκευθερίας στην έκφραση είναι ιδιαίτερα ισχυροί εκεί.

Είναι κοινό μυστικό πως ταο κύριο μέρος των εγγράφων που έχει το wikileaks βρίσκονται σε servers της εταιρείας παροχής φιλοξενίας ιστοσελίδων PRQ της Periquito AB, στην Στοκχόλμη. Η εταιρεία ανήκει στον Mikael Viborg, δικγόρο που έχει παρελθόν στις δίκες κατά του torrent site thepiratebay.org, όπου και θεωρήθηκε πως ίσως είναι και ο πέμπτος "κρυφός" άνθρωπος του ιστότοπου.

Άλλωστε και ο ίδιος ο Assange παραδέχθηκε πως το μεγαλύτερο ποσοστό περιεχομένου που διαχειρίζεται η The Sunshine Press (η εταιρεία στην οποία ανήκει το wikileaks) βίσκεται στην Σουηδία.

Το όνομα wikileaks.se (όπως θα πρέπει να μετονομαστεί ώστε να υπόκειται στους νόμους της Σουηδίας) ανήκει αυτή την στιγμή στον οργανισμό Net Theatre του οποίου ηγείται ο ομογενής μας Ζήνων Πανούσης. Ο Assange αρνείται πως ο Πανούσης είναι μέλος του wikileaks και τον χαρακτηρίζει εθελοντή. Ο Πανούσης έγινε γνωστός όταν το 1996 αποκάλυψε μυστικά έγγραφα και βιβλία της εκκλησίας των Scientologists, πράγμα για το οποίο καταδικάστηκε το 1998.

Όταν ρωτήθηκε ο Assange αν θα είναι ο ίδιος εκπρόσωπος του ιστότοπου προς το σουηδικό κράτος και τους νόμους του δεν το αρνήθηκε αλά σημείωσε πως υπάρχουν "κάποιοι ανδιαφέροντες υποψήφιοι".