Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Τυχαίο... ?

Όλοι έχουμε λίγο πολύ ακούσει την λέξη illuminati. Τι συμβαίνει όμως αν πληκτρολογήσουμε την διεύθυνση www.(η λέξη illuminati αντίστροφα).com ?

Απλά ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.itanimulli.com  για και θα σας λυθεί η απορία...