Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Η μεγαλύτερη διέυθυνση email

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας λοιπόν. Η μακρύτερη διεύθυνση email στον κόσμο αποτελέιται από 354 χαρακτήρες. Εϊναι τελείως άχρηστη βέβαια, πράγμα ποθυ παραδέχεται και ο ίδιος ο δημιουργός του ...στο όνομα της διεύθυνσης.

Σε περίπτωση που θέλετε να την χρησιμοποιείσετε πάντως, η διεύθυνση είναι:

contact-admin-hello-webmaster-info-services-peter-crazy-but-oh-so-ubber-cool-english-alphabet-loverer-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz@please-try-to.send-me-an-email-if-you-can-possibly-begin-to-remember-this-coz.this-is-the-longest-email-address-known-to-man-but-to-be-honest.this-is-such-a-stupidly-long-sub-domain-it-could-go-on-forever.pacraig.com