Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Συνέντευξη τύπου με άγνωστο θέμα κάλεσε σήμερα το Facebook

Οι υπέυθυνοι του Facebook κάλεσαν για σήμερα τους δημοσιογράφους σε μια συνέντευξη τύπου με άγνωστο αντικείμενο. Η πρόσκληση έλεγε λιτά πως πρόκειται για μια συνάντηση όπου "τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας θα παράσχουν ενημέρωση για τις λειτουργίες και τα προϊόντα της υπηρεσίας".

Πολλές υποθέσεις έχουν γίνει για το ποιές ανακοινώσεις πρόκειται να γίνουν.

Θεωρειται βέβαιο πάντως πως πρόκειται να γίνει αναφορά για τα θέματα ιδιοτικότητα, θέμα που αποτελεί πάντα καυτό θέμα στις ανακοινώσεις της εταιρείας. Σίγουρα λοιπόν θα διαβεβαιώσουν για άλλη μια φορά πως η εταιρεία κάνει τα πάντα για να εκπληρώνουν στο απόλυτο τις υποχρεώσεις που έχει έναντι του νόμου.

Είναι πολύ πιθανό επίσης να παρουσιαστεί η πολυαναμενόμενη υπηρεσία προσδιορισμού θέσης, όπου θα μπορούν τα μέλη να κοινοποιούν την γεωγραφική τους θέση. Η υπηρεσία αυτή πιθανολογείται πως θα κάνει χρήση των ενσωματωμένων στα κινητά τηλέφωνα GPS.

Δύο επιπλέον υποψήφιες ανακοινώσεις είναι μια νέα αναβαθμισμένη λειτουργία "κοινωνικής αναζήτησης" όπως επίσης και το χρονοδιάγραμμα για την μετάβαση στο HTML5. Το τελευταίο θεωρείται πολύ σημαντικό γιατί οι νέοι browsers από την Microsoft, την Mozilla, την Apple και την Google θα υποστηρίζουν το νέο πρωτόκολλο και έτσι είναι μια ευκαιρία για την Facebook να δώσει τον χρόνο που χρειάζονται οι κατασκευαστές συμπληρωματικών στην υπηρεσία προγραμμάτων ώστε και αυτοί να κάνουν την αντίστοιχη μετάβαση.