Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Οι εφαρμογές third party είναι η πηγή των περισσότερων τρυπων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Secunia, αποτέλεσαν τα προγράμματα τρίτων το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας για τα Windows το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο σοβαρότερος λόγος για αυτό είναι πως τα προγράμματα αυτά δεν προσφέρουν αυτόματες ενημερώσεις και έτσι οι χρήστες πρέπει να φροντίζουν μόνοι τους για την ασφάλεια των υπολογιστών τους, πράγμα όχι εύκολο πάντα.

Μετά από ανάλυση προβλημάτων και κενών ασφαλείας, η Secunia δηλώνει πως τα προγράμματα τρίτων αποτελούν την αποκλειστική αιτία για την αύξηση του αριθμού των προβλημάτων από το 2007.

Ο βαθμός που είναι ευάλωτα τα Windows XP και Windows Vista θα αυξηθούν φέτος κατά 31% και 34% συγκριτικά με πέρυσι. Το αντίστοιχο ποσοστό για εφαρμογές τρίτων θα αυξηθεί κατά 92%. Συνολικά προέρχονται τα 79% των κινδύνων ασφαλέιας από άλλα προγράμματα εκτός των Windows Office και το Internet Explorer.