Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Η Google ηγείται στην λίστα των εξαγορών

Η τελευταία εξαγορά ποθυ πραγματοποίησε η Google είναι η εταιρεία πληροφοριών για ταξίδια ΙΤΑ, ενώ πριν από αυτό έχει ήδη εξαγοράσει άλλες 20 εταιρείες τους τελευταίους 12 μήνες.

Οι εξαγορές αυτές γίνονται για να αυξήσει την ανταγωνιστική της θέση ως προς την Microsoft και την Apple. Στρατηγικά είναι μια προσπάθεια να αποκτήσει τεχνολογία και ταλέντα από την αγορά χωρίς να χρειάζεται να επενδύσει σε χρόνο και χρήμα εξελίσσντας μόνη της όλη την τεχνολογία.

Το πρώτο εξάμηνο του 2009 δεν πραγματοποίησε παρά μόνο τρεις εξαγορές αλλά από τον οκτώβρη ανακοίνωσε ο Eric Schmidt (CEO) πως η εταιρεία ενδιαφέρεται για εξαγορές.

Νωρίτερα έχει εξαγοράσει μικρούς και μεγάλους παίχτες στην αγορά με αξιοσημείωτα παραδείγματα την αγορά της Double Click για 3.1 δισεκατομμύρια δολάρια και της YouTube προς 1.65 δισεκατομμύρια δολάρια.

To 2010 δεν έχει πραγματοποίησει ακόμα εξαγορά άνω του ενός δισεκατομμυρίου και προς το παρών η μεγαλύτερη που έκανε είναι της Admob προς 750 εκατομμύρια δολάρια.

Κάποιες από τις εταιρείες που εξαγόρασε είναι η Bump-Top που αναπτύσει 3D λογισμικό, η Aardvark που παρέχει αναζητήσεις σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, η Remail που αναπτύσσει εφαρμογές γι iPhone, η Picnik που αναπτύσσει λογισμικό για επεξεργασία φωτογραφιών, η Docverse που αναπτύσσει εργαλεία για ομαδική εργασία, η Plink που αναπτύσσει προγράμματα για κινητά και επίσης την Agnilinux και την Episodic.

Συνολικά έχει αγοράσει οκτώ εταιρείες που ανήκαν σε joint funds, συμπεριλαμβανομένου της ΙΤΑ Sοftware, αριθμός που είναι διπλάσιος του πλησιέστερου ανταγωνιστή που είναι η ΙΒΜ.

Κατά την περίοδο 2000 - 2009 ηγείτο η Cisco με συνολικά 48 εξαγορές, ακολουθούμενη από την ΙΒΜ με 35, την Microsoft με 30, την EMC με 25, την Oracle με 23. Η Google ήταν στην λενατη θέση με 17 εξαγορές, που όμως είναι εντυπωσιακό γαι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1998.

Δεν φαινεται όμως πως η Google θα γίνει η εταιρεία που έχει κάνει την μεγαλύτερη εξαγορά, τίτλος που ανήκει στην Oracle και αποκτήθηκε όταν εξαγόρασε την Sun προς 7.4 δισεκατομμύρια δολάρια.