Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Κακή κριτική για το iPhone 4

Ο σύνδεσμος καταναλωτών Consumer Reports στις ΗΠΑ έκανε εκτενείς δοκιμές στο iPhone 4 με σκοπό να διαπιστώσει αν υπάρχει κάποια επιστημονική αιτία για τα παράπονα των καταναλωτών για διακυμάνσεις στο σήμα λήψης και για ανεξήγητες διακοπές κλήσεων.

Οι δοκιμές έδειξαν πως το σήμα λήψης μειώνεται αισθητά όταν ο χρήστης τοποθετήσει το δάκτυλό του στο κάτω αριστερό σημείο της συσκευής. Φαίνεται πως ο ανθρώπινος ιστός δημιουργεί παρεμβολές στα δύο μεταλικά πλαίσια που αποτελούν την κεραία της συσκευής.

Η Compute Reports αναφέρει επίσης πως οι δηλώσεις της Apple περί λάθους στην αισθητική της συσκευής δεν ισχύει και πως η αναγγελόμενη αναβάθμιση του λογισμικού δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα.

Επίσης η Computer Reports λέει πως βρήκε μια λύση στο πρόβλημα. Συγκεκριμένα τοποθετώντας ένα κομμάτι σελοτέϊπ στο σημείο αυτό ελλατώνεται η επίδραση του ανθρώπινου ιστού και το πρόβλημα μειώνεται.