Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Συμφωνία της Google διάρκειας 20 ετών για αιολική ενέργεια

Η Google ανακοίνωσε πως έχει συμφωνήσει με την Next Era Energy για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από το αιολικό της πάρκο στην Iowa τα επόμενα 20 χρόνια. Είναι μια ακόμα κίνηση της εταιρείας κολοσσού σε αιολική ενέργεια. Η ενέργεια που θα προμηθευτεί θα μπορέσει να τροφοδοτήσει αρκετά από τα Data Centers της εταιρείας.

Η συμφωνία σημαίνει πως ενέργεια ύψους 114 megawatt θα περάσει στην αιολική ενέργεια από άλλες συμβατικές πηγές. Αυτό, πέρα από το άμεσο οικολογικό αποτέλεσμα που έχει θα δώσει και μίνητρο όπως επίσης και δυνατότητες περεταίρω ανάπτυξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας.