Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

H Apple στην κορυφή των εταιρειών με τα περισσότερα κενά ασφαλείας

Κάθε χρόνο εκδίδει η IBM μια αναφορά με το όνομα IBM X-Force όπου παρουσιάζει τις διαπιστώσεις της σχετικά με την ασφάλεια των διάφορων εταιρειών πληροφορική.Η IBM ανέλυσε 4.396 κενά ασφαλείας που ανακαλύφθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2010.
Σύμφωνα με την αναφορά λοιπόν η Apple κατέχει την πρώτη θέση στον αριθμό των κενών ασφαλείας που έχουν τα διάφορα προγράμματά της ακολουθούμενη από την Microsoft. Η Apple είναι υπεύθυνη για το 4% των κενών ασφαλείας. Η Apple είχε την ίδια θέση και το προηγούμενο έτος ενώ η Microsoft που ήταν τρίτη πέρυσι ανέβηκε κατά μια θέση.

Στην κατηγορία των λειτουργικών συστημάτων βλέπουμε το Linux να προηγείται με την Apple και μετά την Microsoft να ακολουθούν. Η κατάταξη αυτή βέβαια δεν υποδηλώνει υποψρεωτικά και τον βαθμό επικινδυνότητας των λειτουργικών συστημάτων αφού η Microsoft (παρότι τρίτη στην κατάταξη) ευθύνεται για το 73% των κενών που χαρακτηρίζονται ως κρίσιμα και σοβαρά.

Η ίδια έρευνα δείχνει επίσης πως ο αριθμός των διαπιστωμένων κενών ασφαλείας το 2010 είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το 2009. Το πρώτο εξάμηνο παρατηρείται αύξηση κατά 36% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.