Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Αύξηση στην χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης στις μεγαλύτερες ηλικίες

Μια νέα έρευνα της εταιρείας Pew διαπίστωσε πως η χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ Απριλίου  2009 και Μαϊου 2010, αυξήθηκε σημαντικά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Έτσι στους χρήστες του διαδικτύου στις ηλικίες 55 - 64 παρατηρήθηκε αύξηση 88% ενώ στις ηλικίες άνω τον 65 υπήρξε αύξηση 100% στο ίδιο χρονικό διάστημα.


Πάντως οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που κυριαρχούν σε τέτοιου είδους ιστοσελίδες, έστω και αν η αντίστοιχη αύξηση στην χρήση είναι μόνο 13%. Παρότι οι πιό ηλικιωμένοι έχουν ταχύ ρυθμό στην αύξηση χρήσης παραμένει άγνωστο το κατά πόσο θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τους νεότερους.

Μια σημαντική παρατήρηση είναι πως η μέτρηση έγινε στους υφιστάμενους χρήστες του internet, και το ποσοστό των ηλικιωμένων που το χρησιμοποιούν είναι φυσικά μικρότερο από το αντίστοιχο των νεότερων χρηστών.