Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

Bill Gates: Η καλύτερη εκπαίδευση θα βρίσκεται στο διαδίκτυο σε πέντε χρόνια

Στο συνέδριο Techonomy στο Lake Tahoe ο Bill Gates είπε πως σε πέντε χρόνια θα μπορεί οποιοσδήποτε να βρίσκει τα καλύτερα σεμινάρια και τους καλύτερους εισηγητές δωρεάν στο διαδίκτυο. Θα είναι πολύ καλύτερα από το κάθε μεμονωμένο πανεπιστήμιο.

Πιστεύει πως η γνώση μπορεί να προέρχεται από πολλές πηγές και αυτό δεν θα πρέπει να έχει σημασία. Η γνώση θα πρέπει να εκτιμάται και να αναδεικνύεται με όποιον τρόπο και αν έχει αποκτηθεί. Δεν θα πρέπει να έχει σημασία αν κάποιος έχει σπουδάσει στο ΜΙΤ ή αν έχει ανάλογες γνώσεις χωρίς κάποιον πανεπιστημιακό τίτλο.

Σίγουρα, λέει, θα συνεχίσουν να υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα/σχολεία για την βασική εκπαίδευση. Σχολεία όπου παιδιά θα αποκτούν τις βασικές γνώσεις και την αρχική τους εκπαίδευση. Όμως τα πανεπιστήμια θα πρέπει να αποκοπούν από γεωγραφικούς περιορισμούς.

Αυτή την στιγμή είναι πολύ ακριβή η ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει εντοπίσει ο Bill Gates είναι τα βιβλία που χρησιμοποιούνται σήμερα. Έφερε σαν παράδειγμα ένα βιβλίο 300 σελίδων που είδε πρόσφατα και πυ αναρωτήθηκε γιατί να είναι τόσο μεγάλο, τι μπορεί άραγε να περιέχει. Έφερε σαν παράδειγμα πως τα πανεπιστημιακά βιβλία στις ΗΠΑ είναι τρεις φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αυτών της Ασίας. Παρόλα αυτά τα πανεπιστήμια στην Ασίς υπερέχουν σε πολλά σημεία.