Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

Κενό ασφαλείας σε τουλάχιστον 40 εφαρμογές στα Windows


Σύμφωνα με τον HD Moore, διευθυντή ασφαλείας δεδομένων στην εταιρεία Rapid7, υπάρχει κάποιο κενό ασφαλείας σε τουλάχιστον 40 εφαρμογές που τρέχουν σε λειτουργικό σύστημα windows.

Το κενό ανακαλύφθηκε πρώτα στην έκδοση iTunes για Windows και η Apple φρόντισε αμέσως να το παρακάμψει πριν τέσσερεις μήνες εκδίδοντας την ενημερωμένη έκδοση 9.1 του λογισμικού. Όμως σύμφωνα με τον Moore, που κάνει αναφορά και στην εταιρεία ασφαλείας δεδομένων Acros από την Σλοβενία, το κενό υπάρχει και σε πολλές άλλες εφαρμογές. Ο Moore δεν θέλει να κατονομάσει τις εφαρμογές ή τους κατασκευαστές τους αλλά λέει πως υπάρχει καόμα και στον πυρήνα των Windows.

Το κενό ασφαλείας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μια φορά για κάθε περιστατικό αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά για κάθε εφαρμογή.