Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Η κυβέρνηση της Ρωσίας θέλει να μειώσει την επηρροή των Windows και Google.

Σύμφωνα με την Moscow Times, η κυβέρνηση της Ρωσίας σκοπεύει να αναπτύξει ένα λειτουργικό σύστημα που θα ανταγωνιστεί τα Windows της Microsoft. Το πρόγραμμα περιλαμβάνεται σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο Κοινωνίας της Πληροφορίας που θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο.

Περίπου 330 εκατομμύρια δολάρια ετησίως έχουν ήδη δεσμευτεί για το πρόγραμμα αυτό. Το νέο λειτουργικό σύστημα θα βασίζεται στο Linux και πρόκειται να εγκατασταθεί σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες όπως επίσης και σε άλλες εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος,. Η εγκατάστασή του δεν θα είναι υποχρεωτική.

Και η Google όμως θα υπάρξει επόμενος στόχος μιάς και περίπου 95 εκατομμύρια δολάρια έχουν δεσμευθεί για μια νέα μηχανή αναζήτησης στην Ρωσία.