Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Ανακοινώθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του OpenGL 4.1

Πέντε μήνες μετά την διάθεση των τεχνικών χαρακτηριστικών της έκδοσης 4.0, η Khronos Group ανακοίνωσε τα χαρακτησριστικά της έκδοσης 4.1.

Το σημαντικότερο νέο είναι η υποστήριξη του OpenGL ES που πρακτικά σημαίνει την υποστήριξη μετάβασης εφαρμογών από σταθερούς υπολογιστές σε φορητές συσκευές και αντίστροφα. Αναμένεται πως αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που θα σχεδιάζονται οι μελλοντικές εφαρμογές.