Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

To Pac-Man σε HTML5


Ο προγραμματιστής Dale Harvey θέλοντας να δείξει τις δυνατότητες του HTML5 κατάφερε να φτιάξει το γνωστό παιχνίδι Pac-Man χρησιμοποιώντας μόνο πρότυπα web.

Το παιχνίδι το ανήρτησε στο blog του στο

http://arandomurl.com/2010/07/25/html5-pacman.html

Το παιχνίδι υποστηρίζεται από τα Firefox, Opera και Chrome ενώ δεν παίζει στον Internet Explorer 8.