Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Τώρα και Twitter Instant

Φαίνεται πως η νέα μόδα στο διαδίκτυο είναι η λέξη "Instant". Μετά την επίσημη διάθεση από την Google της υπηρεσίας Google Search Instant που δίνει την δυνατότητα να βλέπει ο χρήστης τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο την στιγμή που πληκτορολογεί τα κριτήρια της αναζήτησης, ακολούθησαν τα Google Maps Instant, Google Images Instant και Youtube Instant. Διαβάστε εδώ γαι περισσότερα.

Τώρα υπάρχει και το Twitter Instant στο οποίο μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάσει κριτηρίων σε tweets και tweeters. Το TWitter Instant θα το βρείτε εδώ.