Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Hackers δημιουργούν 57.000 κακόβουλες ιστοσελίδες κάθε εβδομάδα

..έτσι λέει η εταιρεία ασφαλείας δεδομένων Panda Security σε πρόσφατη ανακοίωσή της. Σύμφωνα με την εταιρεία χρησιμοποιούν οι hackers κατά μέσο όρο 375 λέξεις κλειδιά ή επωνυμίες εβδομαδιαίως για να χρησιμοποιηθούν στις διευθύνσεις αυτών των κακόβουλων ιστοσελίδων

Το 65% των κακόβουλων σελίδων έχουν σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει σαν να ανήκουν σε μεγάλες τράπεζες ενώ το 27% ελπίζουν να παραπλανήσουν τους χρήστες του διαδικτύου κάνοντάς τους να πιστέψουν πως
έχουν εισηχθεί σε κάποια ιστοσελίδα online πλειστηριασμών όπως για παράδειγμα το eBay. Το 2.3% προσποιούνται πως είναι επίσημες ιστοσελίδες άλλων οργανισμών οικονομικού ενδιαφέροντος (επενδυτικές εταιρείες, χρηματιστηριακά γραφεία κλπ) ενώ το 1.9% έχουν σχεδιαστεί ώστε να μοιάζουν με κυβερνητικές οργανώσεις. Ότι απομένει αποτελείται συνήθως από σελίδες που παριστάνουν πως πραγματοποιούν online πληρωμές όπως για παράδειγμα το PayPal, ή πως έχουν συνδεθεί σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο gaming.

Σύμφωνα με την Panda Security, όταν οι χρήστες κάνουν αναζήτηση σε κάποιες από τις παραπάνω λέξεις κλειδιά η επωνυμίες, η αναζήτηση παρέχει στα πιο δημοφιλή αποτελέσματα συνδέσμους προς τις κακόβουλες αυτές σελίδες. Για αυτό παροτρύνει τους χρήστες του διαδικτύου να προσπαθούν να εισάγουν κατευθείαν την διεύθυνση που τους έχει παράσχει η τράπεζα και να μην βασίζονται στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης. Είναι πολύ δύσκολο για τον μέσο χρήστη του διαδικτύου να διαπιστώσει αν κάποια ιστοσελίδα είναι αυθεντική ή κακόβουλη με σκοπό να αποσπάσει σημαντικές πληροφορίες.