Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Φωτογραφίες επιταγών στο στόχαστρο των hackers

Η εταιρεία SecureWorks ενημέρωσε στο συνέδριο Black Hat Security πως πολλοί hackers έχουν στραφεί στις εικόνες επιταγών που φυλάσσονται από τράπεζες. Οι εικόνες αυτές αποθηκεύονται από τις τράπεζες κατά τις συναλλαγές των πελατών τους, κυρίως όταν πραγματοποιούν καταθέσεις μέσω ATM.

Συνήθως η αποθήκευση γίνεται σε servers τρίτων εταιρειών που έχουν εξειδίκευση στην ανάλυση εικόνας και, άρα, μπορούν να κάνουν περεταίρω διαχείριση των εικόνων. Ρώσοι hackers κατάφεραν να εισβάλλουν στα συστήματα τριών από αυτές τις εταιρείες και υποκλέψανε περίπου 1.200 λογαριασμούς. Χρησιμοποιοώντας τις εικόνες των επιταγών κατάφεραν να φτιάξουν απομιμήσεις και να υποκλέπσουν ένα ποσό που υπολογίζεται να ξεπερνάει τα 9 εκατομμύρια δολάρια.