Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Η Ρωσία μπλοκάρει το YouTube

Ένα δικαστήριο στην Ρωσία αποφάσισε πως δεν πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στο YouTube και έτσι διέταξε έναν πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο ISP να μην επιτρέπει στους πελάτες του να έχουν πρόσβαση στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ο λόγος της απόφασης είναι πως υπάρχει εκεί ένα video με το όνομα "Russia to Russians" που κρίνεται ρατσιστικό.

Ο πάροχος όπως και Google (στην οποία ανήκει το YouTube) ζήτησαν να απιτραπεί και πάλι η πρόσβαση αφού διαβεβαίωσαν το δικαστήριο πως είναι δυνατή η φραγή στην πρόσβαση στο μεμονωμένο αυτό video.