Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Οκτώ οι κατευθύνσεις της Microsoft το ερχόμενο έτος

Σε οικονομικό συνέδριο που λαμβάνει μέρος στο Redmond, ο γενικός διευθυντής επικοινωνίας επενδυτών, Bill Koefoed, είπε πως είναι οκτώ οι κατευθύνσεις που θα τηρήσει η εταιρεία τον επόμενο χρόνο. Αυτή η διευκρίνιση ήταν απαραίτητη επειδή πολλοί κατηγορούν την Microsoft ότι είτε συγκεντρώνεται αποκλειστικά στα Windows και Office είτε πως ασχολείται με πολλά διαφορετικά πράγματα με αμφίβολη κερδοφορία.

Οι κατευθύνσεις είναι:


- Xbox and TV

- Bing

- Office

- Windows Server

- Windows Phone

- Windows

- Business users

- SQL Server

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα "κινήσουν" αυτές τις κατευθύνσεις είναι:

- Stores and marketplaces

- Services and support

- MSN

- Mice/keyboards

- Mediaroom (IPTV)

- Visual Tools

- Windows Live

- Dynamics (CRM and ERP)


Ο Koefoed έδωσε και στοιχεία για τον καταμερισμό της πελατειακής βάσης της Microsoft που είναι ως εξής:

- Enterprise 35.8%

- Small/midsize business 20.5%

- Consumer and online 16.9%

- OEM 26.8%