Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Τι είναι το Google Transparency Report;

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αποκάλυψε η Google το Google Transparency Report. Πρόκειται για μια προσπάθεια της εταιρείας να βοηθήσει τους χρήστες να εντοπίζουν αν κάποια προβλήματα στις υπηρεσίες της οφείλονται στην ίδια την εταιρεία ή αν έχει υπάρξει κρατική παρέμβαση. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά τα προβλήματα λογοκρισίας που είχε η εταιρεία με την Κίνα και επεκτάθυηκε τώρα σε όλα τα κράτη του κόσμου.

Η ιστοσελίδα έχει δύο κύρια παραρτήματα. Το ένα είναι το Government Requests Page στο οποίο προβάλεται ο παγκόσμιος χάρτης με διακριτικά σημαιάκια σε κάθε χώρα, πατώντας τα οποία αποκαλύπτονται οι κυβερνητικές παρεμβάσεις της συγκεκριμένης χώρας.

Το δεύτερο παράρτημα είναι το traffic section στο οποίο γίνεται αναπαράσταση της κίνησης δεδομένων για τις υπηρεσίες της σε κάθε χώρα.

Μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα εδώ