Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Τεχνικά προβλήματα στο Facebook

Τις τελευταίες δύο ημέρες παρουσιάστηκαν σοβαρά τεχνικά προβλήματα στο Facebook επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο στο 38% των χρηστών του παγκοσμίως, σύμφωνα με την εταιρεία μετρήσεων Alertsite.

Τα τεχνικά προβλήματα στον δημοφιλή ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν συζητήσεις στο internet και πάρα πολλές αναφορές στο Twitter. Πολλά σχόλια είχαν διάθεση humor με κάποιους να ισχυρίζονται πως ανέβηκε η παραγωγικότητα κατά την διάρκεια της βλάβης.

Η βλάβη ήταν σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή του Facebook, Robert Johnson, το μεγαλύτερο τεχνικό πρόβλημα της εταιρείας τα τελευταία τέσσερα χρόνια και προκάλεσε διακοπή της υπηρεσίας για περίπου 2.5 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Robert Johnson, η διακοπή προκληθηκε από κάποια εσωτερική υπηρεσία που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των διάφορων ρυθμίσεων του ιστότοπου. Κάποια λανθασμένη ρύθμιση δημιούργησε υπερφόρτωση στις βάσεις δεδομένων με συνέπεια την κατάρευση του συτήματος.

Για την επίλυση του προβλήματος αναγκάστηκαν οι τεχνικοί του Facebook να κλείσουν τελείως τον ιστότοπο, να αποκαταστήσουν τις βάσεις δεδομένων και να τον επαναφέρουν σταδιακά.

Ο Robert Johnson ζήτησε συγνώμη από τα μέλη του Facebook και τόνισε πως αντιμετωπίζουν το περιστατικό με απόλυτη σοβαρότητα.