Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Το VLC Video Player for iPad πήρε την έγκριση της Apple

Η open source (ανοικτού κώδικα) εφαρμογή αναπαραγωγής video VLC πήρε τελικά την έγκριση της Apple και έτσι θα μπορεί να χρησιμοποιείται στα iPad. Το VLC είναι η πιό δημοφιλής εφαρμογή αναπαραγωγής video με κύριο πλεονέκτημά του πως αναγνωρίζει ένα μεγάλο εύρος κωδικοποιήσεων κάνοντάς το να έχει περισσότερες δυνατότητες από το λογισμικό iTunes της Apple (το οποίο κυρίως αναπαράγει video σε πρωτόκολλο Η264 MPEG4).

Η απόφαση της Apple είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου του ότι πολύς κόσμος επιλέγει να βλέπει video και ταινίες που έχει κατεβάσει από το διαδίκτυο και που είναι σε διάφορες μορφές πρωτοκόλλων. Μέχρι τώρα θα έπρεπε να μετατρέπουν τις ταινίες αυτές σε κάποια συμβατή με το iTunes μορφή.