Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Πολλαπλοί λογαριασμοί Google ταυτόχρονα


Η Google έχει ξεκινήσει να παρέχει στους χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της την δυνατότητα να μπορούν ταυτόχρονα να έχουν ανοικτούς περισσότερους από έναν λογαριασμό στον ίδιο browser.

Με την ευρέια διάδοση των υπηρεσιών που παρέχει η Google στο διαδίκτυο, πολλοί χρήστες έχουν περισσότερους από έναν λογαριασμούς. Μέχρι τώρα έπρεπε κάποιος να βγει από τον έναν για να μπει στον άλλον. Με μια επιλογή στην σελίδα MyAccount θα μπορούμε πλεον να επιλέγουμε αν θέλουμε να έχουμε ταυτόχρονα περισσότερους από έναν ανοικτούς.

Η παροχή της δυνατότητας αυτής έχει μόλις μόλις ξεκινήσει και δεν έχει "φτάσει" σε όλους τους χρήστες. Θα αφορά τις υπηρεσίες Gmail, Calendar, Reader, Sites, Voice, App Engine και Google Code.