Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Περικοπή 3.900 ατόμων στην Telecom Italia

Η Telecom Italia ήρθε σε συμφωνία με τα εργατικά συνδικάτα για την μείωση του προσωπικού της εταιρείας κατά 3.900 άτομα μέχρι το 2012. Η συμφωνία είανι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων κάτω από την πίεση που έχει η εταιρεία να περικόψει τα έξοδά της.

Η μείωση θα γίνει σταδιακά και θα γίνει σε εθελοντική βάση. Επιπλέον 2.200 υπάλληλοι θα μπουν σε ευέλικτη απασχόληση με μειωμένο ωράριο και αποδοχές. Η συμφωνία προβλέπει πως καμμία άλλη απομάκρυνση υπαλλήλων δεν θα γίνει τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Telecom Italia είχε στα τέλη του προηγούμενου έτους 71.384 υπαλλήλους και τα αρχικά σχέδια περιλαμβάνανε απομάκρυνση 6.800 υπαλλήλων μέχρι το 2013. Η περικοπή αυτή τηα ελλάτωνε τα χρέη της κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα συνδικάτα βλέπουν την συμφωνία σαν νίκη αφού ο αριθμός των 3.900 είναι πολύ μικρότερος από τα σχέδια της εταιρείας.