Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

Η Ericsson αντιδρά στους νέους νόμους περί τηλεπικοινωνιών της Ινδίας

Η Ινδία υποχρεώνει με νόμο πλέον να παρέχουν οι προμηθευτές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής τον πηγαίο κώδικα και τον σχεδιασμό των συστημάτων τους.

Η αντίδραση της Ericsson μέσω του εκπροσώπου της στην Ινδία ήταν πως πραγματικά σέβεται κάθε προσπάθεια των κυβερνήσεων να διασφαλίζουν την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών και δεδομένων στην χώρα τους, όμως πρέπει να τηρούνται και κάποιες διεθνείς πρακτικές.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο του υπουργείου τηλεπικοινωνιών, κάθε παραβίαση στην ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών, ακόμα και αν αυτή συμβεί σε μετέπειτα στάδιο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή του προμηθευτή σε μαύρη λίστα ή ακόμα και να του απαγορευθεί η συμμετοχή σε επόμενους διαγωνισμούς. Πολλοί προμηθευτές, όπως για παράδειγμα η Huawei, αντέδρασαν λέγοντας πως δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι οι προμηθευτές για ότι κακόβουλο συμβεί στο μέλλον. Δεν μπορούν να θεωρούνται υπέυθυνοι για παρεμβολές τρίτων.

Η απόφαση πάντως αυτή της κυβέρνησης στην Ινδία προκαλεί αντιδράσεις και είναι βέβαιο πως θα δημιουργήσει αυξημένα κόστη στην εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, κυρίως σε αυξημένα κόστη για ασφάλειες. Θα ήταν πιο λογικό να ήταν υποχρεωτική κάποια πιστοποίηση από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών.