Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Το Facebook δεν τα πάει καλά με την ικανοποίηση των μελών του

Σύμφωνα με την ACSI (American Customer Satisfaction Index), το Facebook δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη αποδοχή στα μέλη του. Το ACSI ιδρύθηκε από το Michigan Ross School of Business και κάνει μετρήσεις ικανοποίησης πελατών. Εϊναι η πρώτη φορά που συμπεριλαμβάνει και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν έκανε μετρήσεις για το Twitter επειδή οι υπηρεσίες του παρέχονται πολύ συχνά από τρίτους.

Σε κλίμακα των 100 το Facebook πήρε μια βαθμολογία 65 που το κατατάσσει στο χαμηλότερο 5% όλων των ιδιωτικών εταιρειών. Είναι πολύ πιθανό η κατάταξη αυτή να οφείλεται στις συχνές αλλαγές της ιστοσελίδας και ακόμα περισσότερο στις συχνές αλλαγές σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Από τις υπόλοιπες ιστοσελίδες, το Wikipedia πήρε την καλύτερη κατάταξη με βαθμολογία 77. Το YouTube πήρε 73 και το MySpace πήρε μόλις 63.