Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Η Apple απειλείται από πρόστιμο δισεκατομμυρίων δολαρίων

Φέτος έχει ξεκινήσει μια νέα μόδα μηνύσεων στις ΗΠΑ που μέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστες. Οι μηνύσεις αυτές έχουν πάρει το όνομα "qui tam" και είναι μηνύσεις που φίνονται από φυσικά πρόσωπα έναντι άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων για λογαριασμό του κράτους. Ο μηνυτής ισχυρίζεται πως γνωρίζει κάποιο παράπτωμα του μηνυόμενου όπως π.χ. πως έχει δώσει ψευδείς πληροφορίες στο κράτος.

Η μόδα λοιπόν είναι να ιδρύονται διάφορες ομάδες οι οποίες μηνλυουν για ψευδή χρήση κατοχυρωμένης πατέντας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχι γίνει μήνυση στην Apple από μια οργάνωση που λέγεται Americans for Fair Patent Use, η οποία ισχυρίζεται πως η Apple έχει δηλώσει πατέντες για το iPhone οποίες είτε έχουν λήξει είτε δεν υπήρξαν ποτέ.

Το δικαστήριο έχει δικαίωμα, αν κριθεί ένοχη η Apple, να βάλει πρόστιμο 500 δολάρια για κάθε μεμονωμένη περίπτωση παράβασης. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να αναγκαστεί η Apple να πληρώσει 500 δολάρια για κάθε συσκευή iPhone που έχει καταγεγραμμένη πάνω της τους αριθμούς τέτοιων πατεντών.

Είναι προφανές πως η Apple κινδυνεύει να πληρώσει πρόστιμα πολλών δισεκατομμυρίων σε αυτή την περίπτωση.