Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Επανάσταση στην χρήση κινητών τηλεφώνων για ανθρώπους με δυσκολίες ακοής

Το FaceTime στο iPhone 4 θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων, ένα τεράστιο βήμα στην χρήση των κινητών τηλεφώνων από ανθρώπους που δεν έχουν ακοή ή έχουν μειωμένη ακοή. Η νέα υπηρεσία θα ξεκινήσει την 26η Ιουλίου και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Apple με την ZVRS.

Το VRS (Visual Relay Service) είναι μια τεχνολογία η οποία μετατρέπει την νοηματική γλώσσα στις αντίστοιχεσ λέξεις ηχητικά και επίσης αντίστροφα μετατρέπει λέξεις στα αντίστοιχα νοηματικά σήματα. Η Τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ZVRS είναι συμβατή με το ASL (American Spoken Language)