Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκη Ένωση θα ασχοληθεί με τα θέματα ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει άμεσα να δημιουργεί την στρατηγική της σχετικά με το πώς θα πρέπει να γίνεται η διαχείρηση των προσωπικών δεδομένων που όλοι ανεβάζουν στο διαδίκτυο.

Πρώτο στην ατζέντα είναι το δικαίωμα που θα πρέπει να έχουμε να διαγράφουμε μόνιμα τις πληροφορίες που έχουμε αναρτήσει και αυτό να γίνεται με εύκολο τρόπο. Το δικαίωμα αυτό έχει ονομαστεί "right to be forgotten"