Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Μυστηριώδες αρχείο αναρτήθηκε στο Wikileaks

Ένα μυστηριώδες κρυπτογραφημένο αρχείο με το όνομα "insurance" αναρτήθηκε στο Wikileaks. Το αρχείο βρίσκεται στην ίδια σελίδα όπου αναρτήθηκαν νωρίτερα τα 77.000 αρχεία που αποκαλύπτουν περιστατικά του πολέμου στο ΑΦγανιστάν.

Το αρχείο είναι κρυπτογραφημένο με το πρωτόκολλο AES256 και υπάρχει επίσης ως αρχείο torrent στο διαδίκτυο. Έχει μέγεθος 1.4 Gb και επισκιάζει το μέγεθος όλων των αρχείων που αναρτήθηκαν νωρίτερα μαζί.

Δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του αρχείου αλλά, δεδομένου του ονόματός του, θεωρείται πολύ πιθανό να πρόκειται για πληροφορίες (ή όλο το υλικό σχετικά με τον πόλεμο) που θα λειτουργήσουν ως "ασφάλεια" σε περίπτωση που συμβεί κάτι στην ιστοσελίδα Wikileaks ή στον ιδρυτή της Julian Assange. Θεωρείατι βέβαιο πως υπάρχουν επιλεγμένοι άνθρωποι που έχουν στην κατοχή τους τον κωδικό που θα ξεκλειδώσει το αρχείο και θα το κάνει αναγνώσιμο.