Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Twitter

To Twitter θα διακόψει την λειτουργία του για μερικές ώρες το βράδυ της 31ης Ιουλίου στις 11 ώρα ειρηνικού (8 το πρωί της κυριακής στην Ελλάδα). Η υπηρεσία θα διακόπτεται για ένα διάστημα περίπου 5 ωρών.

Η διακοπή οφείλεται σε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στην ΝΤΤ America, η εταιρεία που παρέχει φιλοξενία στο Twitter.