Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

Δραματική μείωση ενεργών χρηστών του Facebook τον Ιούνιο

Σύμφωνα με την έγκυρη ιστοσελίδα Inside Facebook υπήρξε δραματική μείωση των ενεργών χρηστών που το επισκέφθηκαν τον Ιούνιο, σε σχέση με τον Μάϊο, στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα τον Ιούνιο έπισκέφθηκαν το Facebook μόνο 320.000 ενεργά μέλη την στιγμή που ο αντίστοιχος αριθμός τον Μάϊο ήταν 7.8 εκατομμύρια.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών στο Facebook είναι στις ηλικίες 18 - 44 όπου και καταγράφηκε η αισθητή μείωση, ενώ στις υπόλοιπες ηλικίες η χρήση παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Ένας από τους λόγους της πτώσης πιθανολογείται να είναι ...

οι καινούργιες ρυθμίσεις για τα προσωπικά δεδομένα, οι οποίες είναι δυνατόν να αποθάρρυναν τους χρήστες αυτών των ηλικιών να είναι ενεργοί. Πρέπει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες ηλικίες είναι λογικό να επηρεάστηκαν περισσότερο από αυτές.

Πάντως γίνονται σχόλια πως είναι πιθανό αυτό που συνέβη τον Ιούνιο να είναι κάτοι προσωρινό απλά επειδή έχει προέλθει κάποιος κορεσμός στις ΗΠΑ και οι χρήστες χρειάζονται κάποια αποστασιοποίηση.