Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Τα προϊόντα της Apple έχουν περισσότερα κενά ασφαλείας απο κάθε άλλον ανταγωνιστή


Σε μία έρευνα που κάνει ετησίως η εταιρεία Secunia εμφανίζεται η Apple ως η εταιρεία της οποίας τα προϊόντα έχουν τα περισσότερα κενά ασφαλείας. Αμέσως μετά ακολουθεί η Oracle. Η εταιρεία δεν ισχυρίζεται πως αυτό σημαίνει υποχρεωτικά οτι η χρήση των προϊόντων της Apple αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την χρήση άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων.

Η ανακοίνωση αφορά καθαρά στο ποσοτικό μέγεθος και όχι υποχρεωτικά στο ποιοτικό (δηλαδή στον πραγματικό κίνδυνο που εκτέιθεται ένας χρήστης). Είναι όμως σημαντικό πως καταρρίπτεται ο μύθος πως η Microsoft και τα προϊόντα της είναι αυτά που έχουν τα μεγαλύτερα κενά ασφαλείας.

Επίσης ανακοινώνεται πως ακόμα και αυτοί που χρησιμοποιούν προϊόντα της Microsoft απειλούνται κυρίως από άλλα λογισμικά στο σύστημά τους. Ένας τυπικός υπολογιστής που έχει εγκατεστημένα 50 προγράμματα έχει κατά 3.5 φορές περισσότερους κινδύνους από τα 24 λογισμικά τρίτων παρά από τα 26 της Microsoft. Το 2010 αναμένεται αυτό το ποσοστό να αυξηθεί σε 4.4%.

Δείτε το γράφημα που δείχνει συγκριτικά τα κενά ασφαλείας στις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες: