Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Τεράστια η οικονομική ζημιά για την Αίγυπτο από το κλείσιμο του internet

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου σε μια προσπάθεια να ελέγξει την κατάσταση στην χώρα απέκλεισε την πρόσβαση στο διαδίτκυο για πέντε μέρες. Σύμφωνα με την OECD (Organization of Economic Co-operation and Development) έχει ζημιωθεί η χώρα με περισσότερο από 90 εκατομμύρια δολάρια και προειδοποιεί πως οι ζημιές μπορεί να καταλήξουν ανυπολόγιστες αν συνεχιστεί αυτός ο αποκλεισμός.

Το διαδίκτυο και οι τηλεπικοινωνίες αναλογούν στο 3 - 4 % του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας και εκφράζεται η ανησυχία πως θα αποτραπούν μελλοντικές επενδύσεις από εταιρείες που έχουν ως προϋπόθεση λειτουργίας τους ένα αξιόπιστο διαδίκτυο.