Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Το Facebook στην υπηρεσία της πορνείας

Το 25% των εκπορνευόμενων γυναικών βρίσκουν την πελατεία τους μέσω Facebook. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο Sudhir Venkatesh, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Columbia University, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε. Από τις 290 πόρνες που παρακολούθησε διαπίστωσε πως το ένα τέταρτο από αυτές χρησιμοποιούσαν το Facebook για να αποκτούν πελατεία. Αυτό πριν τρία χρόνια. Ο καθηγητής λέει πως προφανώς το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά πλέον επειδή έχει βελτιωθεί σημαντικά η υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, που διευκολύνει την επικοινωνία.